ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία SMS2GREECE επικοινωνήστε μαζί μας.

info@sms2greece.com
(+30) 210 7647305

 

Προφίλ

Η πλατφόρμα SMS2GREECE έχει αναπτυχθεί από την QUALISYS SOFTWARE (www.qualisys.gr), μια δυναμική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς ανάπτυξης και προώθησης ολοκληρωμένων μηχανογραφικών λύσεων πληροφορικής και εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού, για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων.

Θέλω να σας ρωτήσω τώρα.