Εκτίμηση Κόστους Αποστολή SMS

Σε ποιά χώρα θα στείλετε SMS:
Όνομα Αποστολέα:
Αλφαριθμητικό
Αριθμητικό
Το κόστος ανά μήνυμα διαφοροποιείται με βάση το όνομα αποστολέα.
Πόσα SMS θα στείλετε:
Το τελικό πλήθος μηνυμάτων μεταβάλλεται με βάση την κατανομή σε παρόχους (τηλεφ. αριθμούς).
Μέσο κόστος ανά SMS (€)
Πόσες μοναδικές επισκέψεις σε καμπάνια θα έχετε:
Εαν στείλετε SMS μήνυμα με καμπάνια και WebLinks, πόσες μοναδικές επισκέψεις περιμένετε να έχετε από παραλήπτες που διαθέτουν Internet ή Smartphone.
Έκπτωση (%)
0
Συνολική Αξία
0.00
Φ.Π.Α. 24%
0.00
Σύνολο
0.00